Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

Sijil Kemahiran Malaysia Solekan adalah satu bidang kelayakan kemahiran seni solekan makeup yang disenaraikan terletak di bawah kawal selia Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Proses penilaian dan pentauliahan SKM solekan ini adalah di bawah tanggungjawab JPK sepenuhnya mengikut peruntukan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) serta peraturan di bawahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *